outdetailsdutch

De BuitenstaanderDenk anders

• Gejureerde online tentoonstelling

• Geldprijzen

• Publieksprijs

• An all media show

• Voor $25 inschrijfgeld kun je tot tot 5 afbeeldingen insturen (is ongeveer € 18,5 voor 5 afbeeldingen )

• Uiterste datum voor insturen : 06 juli 2014

• Opening tentoonstelling: 12 juli 2014

THEMA

De BuitenstaanderDenk anders. Natuurlijkerwijs is de buitenstaander altijd onder ons geweest. De buitenstaander is een spiegel van onszelf. Meestal zijn het mensen met een uiterlijk, herkomst, levenswijze of omstandigheden die een samenleving of mensen in die samenleving zien als onwenselijk of abnormaal. Het kunnen vrijbuiters zijn, vaak zijn het paria’s. Vluchtelingen denken anders en zijn verbannen of gevlucht, om zichzelf terug te vinden als immigrant of illegaal: buiten hun eigen land, buiten hun nieuwe maatschappij. Buitenstaanders vinden we in de marges van de samenleving; ze leven op straat, in asielzoekerscentra, in gevangenissen en psychiatrische instellingen.

Denk anders zou ook het motto kunnen zijn van de zogenaamde Outsider Art: kunstenaars die zich bevinden buiten de mainstream van de kunstwereld, die op eigen wijze tot hun ambacht zijn gekomen, buiten de kunstacademies om, wat velen toch beschouwen als de enige weg naar de titel van kunstenaar. Op een ander niveau is ieder in de rol van kunstenaar een buitenstaander in de samenleving.

In deze tentoonstelling zoeken we al deze perspectieven: van kunst van de buitenstaander tot kunst die poogt een stem te geven aan de buitenstaanders van onze samenleving. Wij nodigen iedereen uit om anders te denken, en een ander perspectief te geven om te kijken naar onszelf en onze wereld.

BELANGRIJKE DATA

Entry Deadline: 06 juli 2014

Exhibition Dates: 12 juli - 22 augusst 2014

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Alle kunstenaars en fotografen worden uitgenodigd om werk in te sturen voor een ArtisTTable online tentoonstelling getiteld De Buitenstaander, op www.ArtistTTableOnline.com . Geaccepteerde kunstenaars worden tentoongesteld gedurende een maand met beschrijvingen van het kunstwerk en contactinformatie over de artiest . Na sluiting van de tentoonstelling zal het werk toegankelijk blijven in de sectie ' Shelved ' van de site. Geaccepteerde kunstenaars komen in aanmerking voor het winnen van één van de drie geldprijzen.

ONDERWERP / beoordelingscriteria

De Buitenstaander is een alle media tentoonstelling met een thema de omvat kunst door buitenstaanders en of over buitenstaanders.

• Originaliteit .

• interpretatie van het thema .

• De algehele artistieke kwaliteit van het werk , met inbegrip van compositorische kwaliteit.

MEDIA

Voor de tentoonstelling komen alleen originele werken in aanmerking. De kunstwerken kunnen twee-, of driedimensionaal zijn, en moeten gemaakt zijn gedurende twee jaar voorafgaand aan de datum van inzending. In aanmerking komende media omvatten : olie , aquarel , acryl , gouache , gemengde media , alkydharsen , collage , pastel , potlood, pen en inkt , tempera, scratchboard en originele afdrukken ( bijv. lithografie, etsen , gravures , zeefdruk ) , fotografie , mozaïek , sculptuur van steen, beton , gegoten metalen, gips , gevonden voorwerpen , vezels , keramiek , klei, was , enz. . Niet in aanmerking komende media omvatten : Reproductie prenten, sieraden , kunstwerken in frames. Afgeleide werken en werken gemaakt onder toezicht van een instructeur komen niet in aanmerking . Werk dat eerder is toegelaten tot een ArtisTTable tentoonstelling komt ook niet in aanmerking. Als je je afvraagt of jouw werk in aanmerking komt , stuur dan een email info@artisttableonline.com en wij zullen het je graag laten weten .

RICHTLIJNEN

Kunstenaars van 18 jaar of ouder worden uitgenodigd om werk in te sturen tot 5 stuks per inzending. De werken mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de datum van inzending.

INSCHRIJFGELDEN

Voor $ 25,- inschrijfgeld kun je tot tot maximaal 5 afbeeldingen insturen voor de De Buitenstaander tentoonstelling ( dat is ongeveer € 18,5 voor 5 afbeeldingen ).

Als je vragen hebt over de kosten , stuur dan een email naar : info@artisttableonline.com

( NB - Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.)

RICHTLIJNEN VOOR HET INZENDEN VAN WERK.

De inzendingen worden gejureerd van digitale bestanden . De beelden kunnen worden gemaild naar info@artisttableonline.com .

Afbeeldingen moeten 72 dpi JPG-formaat en mogen niet langer zijn dan 800 pixels aan de langste zijde.

Beelden van hoge kwaliteit zijn essentieel voor de kwalificatie. Onscherpe , scheefstaande, of slecht belichte foto's , en verkeerd benoemde bestanden worden niet geaccepteerd .

BESTANDSNAMEN

Om alle inzendingen goed te kunnen beheren, is het uiterst belangrijk dat de bestanden op de juiste manier worden geregistreerd. . Elke bestandsnaam moet bestaan uit drie delen , gescheiden door een underscore ( _ ) .

• Deel 1 is een code die aangeeft voor welke tentoonstelling het bestand worden ingediend , in dit geval , UIT vertegenwoordigt De Buitenstaander

• Deel 2 is de achternaam van de artiest.

• Deel 3 is de titel van het kunstwerk . Bestandsnamen mogen niet langer zijn dan 40 tekens en mogen geen symbolen bevatten zoals , ! , @ , # , % , & , Enz.

Voorbeeld van een goed bestandslabel is : UIT_jouw achternaam_Titel.jpg

INSTRUCTIES VOOR HET INSTUREN VAN BESTANDEN

1 ) Maak een mooie foto van jouw kunstwerk.

2) Formatteer het, en geef het de juiste bestandsnaam zoals hierboven beschreven.

3) Stuur het als bijlage bij een e-mail naar info@artisttableonline.com

4 ) Typ Buitenstaander in de onderwerpregel .

5 ) Typ je eigen naam in de tekst van de e-mail.

6 ) Verstuur de e-mail.

CHECKLIST BIJ DE INZENDING

• Schrijf een korte kunstenaars verklaring over de inzending . Maximaal 300 woorden .

• Vul het inschrijfformulier in voor De Buitenstaander. (Links onderaan deze prospectus) .

• Maak de betaling via Pay-Pal met de link in het Entry Form .(Let op, deze betaling kan niet terug gestort worden)

• Let erop dat de in te sturen bestanden van een juiste naam zijn voorzien.

• Verstuur de bestanden via e-mail .

JURY

André Meeusen and Suzanne van Zutphen

VERKOOP

ArtisTTable zal alle vragen over de verkoop terug naar de kunstenaar verwijzen . ArtisTTable behoudt geen belang of recht om een % van de omzet als gevolg van deelname aan deze wedstrijd en tentoonstelling. Verkoop en het verzamelen van betaling is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kunstenaar .

RECHTEN & REPRODUCTIIES

ArtisTTable behoudt zich het recht voor om alle aanvaarde inzendingen te reproduceren voor het publiceren in de tentoonstelling, ongeacht de auteursrechten , ArtisTTable behoudt zich het recht voor om alle aanvaarde inzendingen te gebruiken in persberichten, diashows , presentaties , artikelen op de ArtisTTable website . Credits van kunstenaar zullen het kunstwerk altijd begeleiden .

The ArtisTTable zal niet deelnemen aan de verkoop of ruil van een van de beelden van de ingediende kunstwerken voor de wedstrijden en tentoonstellingen van ArtisTTable . De kunstenaar behoudt alle auteursrechten van een voor ArtisTTable wedstrijd ingezonden beelden . Door Indiening van een werk geeft U aan akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn geformuleerd in deze oproep voor inzendingen .

TENTOONSTELLING INFORMATIE

Alle kunstenaars die kunstwerk inzenden worden op 12 juli per e-mail op de hoogte gesteld van de uitkomst van de jury. Het werk van alle deelnemende kunstenaars zal worden getoond in de huidige tentoonstellingsruimte www.artisttableonline.com / tentoonstelling van 12 juli - 22 augusst 2014. Na de einddatum van de tentoonstelling zal het werk worden verplaatst naar de archiefsectie van de site waar deze beschikbaar bijft voor het bekijken, samen met andere ArtisTTable tentoonstellingen. De tentoonstelling zal worden bekend gemaakt via vele online social media en blogs . Traditionele publicaties zoals kranten en tijdschriften zal worden verzonden persberichten waarin de tentoonstelling , en de namen van de winnaars en het jurylid verklaring .

PRIJZEN

De ArtisTTable gemeenschap, competitie, en tentoonstellingen staat volledig op zichzelf, en is gefinancierd door de initiatiefnemers.

De hoogte van de geldprijzen voor de winnaars van de competities is gebaseerd op het aantal inzendingen dat wordt ingediend voor de betreffende competities , met een minimum van $100,- .

VRAGEN

info@artisttableonline.com

Klik hier om te registreren voor De Buitenstaander Expositie.