meeusenzutphen

The Outsider Exhibtion Jurors: André Meeusen and Suzanne van Zutphen

ANDRÉ MEEUSEN BIOGRAPHY

Born by the river and living a nomads life as a bargee’s child, I have been an outsider from the first day of my life. After studying (political science and law) at the universities of Leiden and Cape Town, my life took many twists. The theme ‘outsider’ comes alive in my work as immigration officer, interviewing asylum seekers and deciding on asylum requests. This work shows me the ugly face of the world: many people are outsiders trying to get in. I’m also involved in volunteer work with mentally disturbed and children with behavioral problems: outsiders that cannot live up to the standards of modern society.

On a creative level, I am active in many fields. As a writer, I published a book (in Dutch) with family stories: The Library of my Grandfather. I am inclined to the writing of real human stories. As a producer, creator, and actor, I have contributed to a large number of theater pieces, with an emphasis on performance art.

Geboren als schipperszoon in de Rotterdamse wijk Feijenoord, was ik een outsider vanaf het begin van mijn leven. Na mijn studie (rechten en politicologie) aan de universiteiten van Leiden en Kaapstad maakte mijn leven vele draaien. Het thema ‘buitenstaander’ komt naar voren in mijn werk als ambtenaar voor de IND, de immigratiedienst. Ik spreek met asielzoekers over hun asielmotieven en neem beslissingen op asielaanvragen. Dit werk laat mij het lelijke gezicht van de wereld zien: veel mensen zijn buitenstaanders die proberen binnen te komen. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk met kinderen met gedragsproblemen en mensen met psychische stoornissen: buitenstaanders die moeite hebben om aan te haken bij de standaarden van de moderne samenleving.

Op creatief gebied ben ik op veel vlakken actief. Als schrijver heb ik een boek gepubliceerd met familieverhalen: De bibliotheek van mijn opa. Ik heb een voorliefde voor het schrijven van levensechte, menselijke verhalen. Als producent, maker en acteur heb ik bijgedragen aan een groot aantal theaterstukken, met een nadruk op performance art.

SUZANNE VAN ZUTPHEN BIOGRAPHY

Although I don’t see myself as an outsider, I’ve been an observer since my childhood. After art academy, I studied art therapy. Today, I still paint, but most of the time I work as an art therapist in the mental healthcare, as well as in my own practice. Besides therapy, I organize workshops on a mixture of creativity, visual art, personal development and spirituality.

In my work, I meet a lot of people that find it hard to adjust to today’s ruling structures and social interaction. Outsiders, as they isolate themselves out of self protection. Outsiders, if they like it or not. Through visual expression, there is a way out of isolation and suffering. A healing process beyond words. Or, better said, prior to words. This is not about result or aesthetics. However, aesthetics can be a good friend in the process. It transforms

abstract and emotional themes into something visual and legitimate. What is created from the heart bears inner wisdom, a reflection of the soul. A mirror for every other observer.

Hoewel ik mezelf niet zie als een outsider, had ik van kinds af aan een observerende rol. Na de kunstacademie heb ik de studie voor beeldende therapie gedaan. Ik maak af en toe autonoom werk, maar werk vooral als beeldend therapeut in de volwassen psychiatrie, en in eigen praktijk. Daarnaast geef ik workshops op het raakvlak van persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en spiritualiteit.

Ik ontmoet in mijn werk veel mensen die moeite hebben met de heersende structuren en normen. In de maatschappij, en in de sociale interactie. Outsiders omdat ze zich isoleren uit zelfbescherming, outsiders tegen wil en dank. Via het beeldend werken ontstaat er voor hen een weg naar buiten. Een helend proces dat voorbij woorden gaat. Of beter gezegd, er aan vooraf gaat. Hierbij gaat het niet om het resultaat, of esthetiek. Maar de esthetiek kan wel een goede vriend zijn in dit proces. Het transformeert abstracte of emotionele thema’s in iets tastbaars en legitiems. In wat vanuit het hart gemaakt wordt huist innerlijke wijsheid, een reflectie van de ziel. En is een spiegel voor iedere andere observator.