לפני ההרשמה לתערוכה זו של שולחן האמנים הנה כמה דברים שחשוב לעשות כדי להבטיח שזן תהייה חוויה טובה, וכי העבודות שלכם תיראנה במיטבן

:בתערוכה

קראו את התשקיף לתערוכה המתמשכת. •

צלמו או תסרקו באיכות טובה את העבודות האמנות* שלכם•

•המידות צריכות להיות 800 פיקסלים לצד הגדול ו 600 פיקסלים לצד הקטן.

באיכות של 72

DPI

*הצילומים צריכים להיות בפוקוס, ישרות,ללא המסגור או הזכוכית,וללא הבזקים ממנורותלחצו מתחת אם קראת והסכמת לתנאים בתשקיף

לתכרוכה מתמשכת ותועברו להרשמה.