תודה רבה על
שנרשמת לתערוכה המקוונת ה 45 במספר של שולחן האמנים

טבע


PayPal של buy now .על על ידי לחיצה לקישור

אני מסכים/מה להגיש עד שש יצירות , ומבין/נה שאחויב-ב $ 25 דולרים ארה"ב כדמי כניסה והשתתפות ( ± 100 שקלים

No Button? You can click this LINK and go directly to PayPal.