lflandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת הנשים השנתית ״ליידיס פירסט״ של

שולחן האמנים. זו התערוכה ה-שלישית במספר .

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצונייפ ונושאיפ פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:

16 נובמבר 2015-8פברואר 2016

תאריך אחרון להגשת עבודות:

31 אוקטובר 2015

שופטות:

יעל,תמר,שירה ואן דר ואודן

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות

הכנסו לקישור זה לקראית כל הפרטם התנאים שאלות ותשובות

Details about Ladies First is also available in Nederlands, Español, русский, and English.