woman17hlanding

תודה שהתעניינת בתערוכת הנשים השנתית ״אשה 2017״ של

שולחן האמנים. זו התערוכה ה-רביעית במספר .

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:

06 ינואר עד ה-11 במאי 2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:

17דצמבר 2016

שופטת:

Clarissa Anderson קלריסה אנדרסון

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות

הכנסו לקישור זה לקראית כל הפרטם התנאים שאלות ותשובות