selfiehlanding

תודה שהתעניינת בתערוכת סלפי של

שולחן האמנים.

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:12 במאי עד 17 באוגוסט 2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:

30 באפריל 2017

שופט:

פיליפ גוברט

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות