man17hlanding

תודה שהתעניינת בתערוכת הגבר 2017 השנתית של

שולחן האמנים. זו התערוכה ה-השניה במספר .

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:

06- ינואר עד ה-11 במאי 2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:

דצמבר 17 2016

שופט:

אנדרו אנדרסון Andrew Anderson

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות

הכנסו לקישור זה לקראית כל הפרטם התנאים שאלות ותשובות