hillslandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת ״בחירה חופשית״ של שולחן האמנים.

2020 תאריך פתיחת התערוכה: 2 אפריל

עד ה 15 ביולי 2020

תאריך אחרון להגשת עבודות:

23 במרץ 2020

שופטת

לוטה מריט (הולנד) Lotte Marijt

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות