firelandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת ״אש״ של של שולחן האמנים

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאת פרסים

2019 תאריך פתיחת התערוכה: 2 באפריל

2019 עד 5 ביולי

תאריך אחרון להגשת עבודות:

25 במרץר 2019

שופט

נודיע בהקדם

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות

(דמי השתתפות א נתנים להחזרה)