תודה שהתעניינת בתערוכת בספר הסקיצות   של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:18 באוגוסט עד 15 בנובמבר2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:
4 באוגוסט  2017

שופט:
איצ׳י שוורץ  

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות