במקרה ועדיין לא קראתם את התשקיף להשתתפות בתערוכת ״בספר הסקיצות״ אפשר להגיע לזה מקישור זה:

ArtisTTable Sketchbook Hebrew - טופסי הרשמה