תודה שהתעניינת בתערוכת סלפי   של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:12 במאי עד 17 באוגוסט 2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:
30 באפריל  2017

שופט:
פיליפ גוברט

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות