במקרה ועדיין לא קראתם את התשקיף להשתתפות בתערוכת ״סלפי״ אפשר להגיע לזה מקישור זה: