תודה שהתעניינת בתערוכת ״מַיִם״ של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

  תאריך פתיחת התערוכה: 20 בדצמבר2018  
2019 עד 13 במרץ  

תאריך אחרון להגשת עבודות:
9 בדצמבר  2018

שופט
Dan Lisuk
דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות