תודה שהתעניינת בתערוכת ״מַיִם״ של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

 2019 תאריך פתיחת התערוכה: 12 בדצמבר2018  עד 13 במרץ  

תאריך אחרון להגשת עבודות:
2 בדצמבר  2018

שופט
(נודיע בהקדם)
דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות