תודה שהתעניינת בתערוכת ״מרחב״ של שולחן האמנים. 

 2020 תאריך פתיחת התערוכה: 1 יולי 
עד ה 1 באוקטבר 2020

:תאריך אחרון להגשת עבודות
15 ביוני  2020

שופטת: 
 Joan Game ארה״ב


דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות