תשקיף לכל הפרטים, השאלות והתשובות 


תודה שהתעניינת בתערוכת ״מנהוד״ של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופט ונושאת פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:
10 פברואר עד   29 לאפריל  2016

תאריך אחרון להגשת עבודות:
31 ינואר 2016

 שופט התערוכה ״מנהוד״:
רויס דינס

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות