man17hform

הכנסו לקישור זה לקראית כל הפרטם התנאים שאלות ותשובות
man17hprospectus

תודה שהתעניינת בתערוכת הגבר 2017 השנתית  של
  שולחן האמנים.  זו התערוכה ה-השניה במספר . 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:
06- ינואר עד ה-11 במאי 2017

תאריך אחרון להגשת עבודות:
  דצמבר 17  2016

שופט:

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות