ladiesfirstformhebrew

הכנסו לקישור זה לקראית כל הפרטם התנאים שאלות ותשובות
ladiesfirstprospectushebrew

תודה שהתעניינת בתערוכת הנשים השנתית  ״ליידיס פירסט״ של
  שולחן האמנים.  זו התערוכה ה-שלישית במספר . 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצונייפ ונושאיפ פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:
16 נובמבר 2015-8פברואר 2016

תאריך אחרון להגשת עבודות:
31 אוקטובר 2015

שופטות:
יעל,תמר,שירה ואן דר ואודן

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות