תודה שהתעניינת בתערוכת ״דברים שעשיתי בקיץ האחרון״ של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

 2018 תאריך פתיחת התערוכה: 28 בספטמבר עד 19 דצמבר  

תאריך אחרון להגשת עבודות:
16 בספטמבר  2018

שופט
 Luuk van de Klundert לוק ואן דר קלונדרט

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות