תודה שהתעניינת בתערוכת נופים 2018 של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

 2018 תאריך פתיחת התערוכה: 01 במרץ עד 20 יוני  

תאריך אחרון להגשת עבודות:
23 בפברואר  2018

שופטת
אריקה הייט

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות