תודה שהתעניינת בתערוכת הכל הולך של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה: 15 בדצמבר עד 24 פברואר2018 

תאריך אחרון להגשת עבודות:
5 בדצמבר  2017

שופט:
ניידע בהקדם 

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות